สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอัฟกันกลับพลิกผันมากขึ้นเมื่อการยึดครองของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง

ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวอัฟกันกลับพลิกผันมากขึ้นเมื่อการยึดครองของสหรัฐฯ สิ้นสุดลง

สหรัฐฯ บุกอัฟกานิสถานในปลายปี 2544 โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายกลุ่มอัลกออิดะห์และกลุ่มตอลิบานและตามที่คาดคะเน คือการสถาปนารัฐอัฟกานิสถานที่เป็นประชาธิปไตยและช่วยเหลือสตรีและเด็กชาวอัฟกัน ยี่สิบปีต่อมา สหรัฐฯ และพันธมิตร 40 คนหรือมากกว่านั้นได้ปิดฐานทัพของตนและถอนกำลังออกไป โดยมีข้อยกเว้นบางประการคือ กองกำลังสุดท้ายของพวกเขา กลุ่มตอลิบานได้เข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรวมทั้งเมืองหลวงของกรุงคาบูล ทหารและผู้รับเหมาชาวอเมริกันมากกว่า 5,000...

Continue reading...